آموزشی

چراغ های روشنایی

چراغ های روشنایی :

چراغ های روشنایی ، به هر وسیله ای که شامل یک سرپیچ لامپ و وسایل الکتریکی و یک محافظ باشد ، گفته می شود .

ابزار نورپردازی ، چراغ هایی هستند که به طور دائمی برروی ساختمان ها نصب می شوند .

چراغ های روشنایی به واسطه شیوه ای که نور را منتشر می کنند ،تشخیص داده می شوند مانند :

  • نورپردازی مستقیم

در نورپردازی مستقیم نور رو به پایین منتشر می شود .

  • نورپردازی غیر مستقیم

در این روش نور به سمت بالا منتشر می شود .

یعنی نور از سقف درون یک فضا ، به سمت بالا در حال تابش است مانند بسیاری از چراغ های آویزان ، شمعدانی ها ، دیوارکوب ها و …

  • نورپردازی پخش کننده

نور را در تمام جهات به صورت یکنواخت منتشر می کند مانند انواع لامپ های ساده و گوی شکل ، لوستر ها و بعضی از چراغ های پایه دار

چراغ های روشنایی-نورپردازی پخش کننده

چراغ های روشنایی-نورپردازی پخش کننده

  • نورپردازی مستقیم/غیر مستقیم

نوعی از نورپردازی که نور را به سمت بالا و پایین منتشر می کند اما به طرفین خیر مانند چراغ های آویزان و پایه دار

  • نورپردازی نامتقارن

نورپردازی نامتقارن معمولاً برای کاربردهای خاص طراحی می شود .

نورهای نامتقارن با جهت رو به بالا به عنوان مثال ، روشنایی غیر مستقیمی هستند که بیشتر نورشان برای تأکید روی یک جهت می باشد .

مثل چراغ های دیواری که تأکیدشان روی یک سمت خاص است .

  • چراغ های قابل تنظیم 

عموماً چراغ های مستقیمی هستند که می توانند نور تابیده با سایر جهات را نسبت به پایین تعدیل کنند .

مثل چراغ های جاده ای ، نورافکن ها و چراغ های تأکیدی

نوشته های مشابه