آموزشی

نحوه تولید نور لامپ هالوژن چیست ؟

نحوه تولید نورلامپ هالوژن چیست ؟

لامپ هالوژنی انواعی از لامپ های رشته ای هستند که حاوی گازهای فشرده و خنثی و همچنین گازهای هالوژنی مانند ید و برم هستند.

در محفظه این لامپ ها از رشته های تنگستن نیز استفاده شده است.

نحوه تولید نور لامپ هالوژن چیست ؟

نحوه تولید نور لامپ هالوژن چیست ؟

لامپ هالوژن چگونه کار می کند ؟

وقتی انرژی برق به لامپ می رسد گاز هالوژن باعث گرم شدن رشته درون محفظه لامپ می شود و نور سفیدی از لامپ ساطع می شود.

در انواع لامپ های رنگی و غیر رنگی قسمتی از رشته تنگستن که بخار می شود دوباره روی رشته رسوب می کند و این امر موجب افزایش طول عمر این لامپ ها می شود.

کاربرد لامپ هالوژن چیست ؟

بیشترین کاربرد این لامپ ها در چراغ خودروها می باشد .

همچنین از آن ها می توان برای روشنایی محیط ها مختلف استفاده کرد ولی باید توجه داشت که این لامپ ها به دلیل وجود گاز هالوژن سمی هستند و نباید در هنگام شکستگی به آن ها دست زد یا در آن محیط استنشاق کرد.

نور مناسب و مصرف کم این لامپ باعث شده که کاربردهای متنوعی داشته باشند همچنین انواع توکار آن ها دست طراحان دکوراسیون را باز می گذارد که برای طراحی داخلی از این لامپ ها استفاده گسترده ای داشته باشند.

لامپ هالوژن رنگی این اجازه را می دهد که در طراحی خانه از ترکیب رنگ های متنوعی استفاده شود.

از این لامپ در فروشگاه ها و جواهر فروشی ها نیز استفاده می شود.

لامپ هالوژن توکار و لامپ هالوژن بزرگ و انعکاس آن ها در آینه جواهر فروشی ها باعث درخشش دوچندان جواهرات می شود .

تفاوت لامپ رشته ای ولامپ هالوژن چیست ؟

لامپ ها براساس تکنولوژی ای که برای تولید نوراستفاده می کنند دسته بندی می شوند.

لامپ های هالوژن در دسته لامپ های رشته ای قرار نمی گیرند بلکه آن ها هم خانواده این لامپ ها هستند .

همانطور که گفتیم در لامپ های هالوژن جریان الکتریکی از پریز وارد شده و با پایه یا همان سرپیچ لامپ برخورد می کند از طریق سرپیچ جریان برق وارد رشته تنگستن می شود و داغ شدن تنگستن موجب تولید نورمی شود.

تا اینجا روند تولید نور لامپ هالوژن و رشته ای یکسان است .

اما تفاوت از جایی آغاز می شود که در لامپ های هالوژن رشته تنگستن داخل یک کپسول کوارتزی قرار دارد که با گاز هالوژن ید یا برم پر شده است .

این گازها باعث می‌شوند تنگستن بخار شده بجای چسبیدن به انتهای لامپ به رشته خود برگردد که همین روند باعث می شود لامپ های هالوژن لومن خروجی بالاتر و طول عمر بیشتری داشته باشند.