آموزشی

سیستم روشنایی مطلوب

سیستم روشنایی مطلوب :

سیستم روشنایی مطلوب در اماکن مختلف مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی از عوامل مهم و تأثیرگذار می‌باشد.

در نظر گرفتن پارامترهایی، همچون نوع منبع روشنایی ، نوع طیف نوری ، شدت روشنایی ، رنگ و همچنین اینکه طراحی روشنایی برای چه مکانی انجام می‌شود در مشخص کردن روشنایی مطلوب تعیین کننده می‌باشد.

سیستم روشنایی مطلوب چه مزایایی داد :

 • افزایش کارایی در عملکرد افراد
 • اثر مثبت بر وضعیت روحی افراد، ایجاد احساس آرامش و امنیت
 • نمایش و نمود بهتر المان‌ها و اشیاء موجود در محیط
 • القاء حس آرامش، امنیت، شفافیت و اعتماد به مراجعین و مشتریان یک مجموعه
 • کاهش سوانح و حوادث غیر مترقبه خصوصاً در اماکن کارگاهی
 • ایجاد نظم و پاکیزگی در تمامی اماکن

به طور کلی تمامی نیاز هایی که یک سیستم روشنایی مطلوب باید تأمین کند در این شکل ذکر شده است :

شدت روشنایی مطلوب

شدت روشنایی مطلوب را می‌توان میزان شار نوری دریافت شده توسط یک سطح معین تعریف نمود.

واحد هایی، چون فوت کندل fc و لوکس lx برای بیان این موضوع می‌باشند.

یک لوکس را می‌توان شدت روشنایی که از یک شمع استاندارد در فاصله یک متری در یک مترمربع دریافت می‌شود تعریف نمود.

در جدول زیر شدت روشنایی‌های مطلوب برای اماکن مختلف مشخص شده است :

روشنایی مطلوب محیط های مختلف چقدر باشد؟در سیستم روشنایی مطلوب باید :

 1. متوسط شدت روشنایی مطابق استاندارد باشد.
 2. اصول کلی طراحی (تعداد چراغ، ارتفاع طراحی، چیدمان) رعایت شده باشد.
 3. تناسب نوع منابع روشنایی در نظر گرفته شود .(از نظر رنگ دهی و تناسب با کار)
 4. ضریب انعکاس و درخشندگی سطوح داخلی در حدی باشد که سبب آزار کارکنان نشود.
 5. سایه روشن محسوس نداشته باشد . (یکدستی توزیع روشنایی)
 6. نگهداری سیستم روشنایی مطلوب و تعویض به موقع لامپ های سوخته انجام شده باشد.

پیامدهای کار تحت سیستم روشنایی نامطلوب :

 • خستگی چشم
 • مشکل در تطابق و دید اشیاء و رنگ ها
 • کاهش بهره وری و کارایی شغلی
 • خیرگی و صدمه به شبکیه
 • افزایش حوادث
 • اختلالات اسکلتی عضلانی

اغلب سیستم روشنایی مطلوب برای محیط های کاری و دفاتر اداری استفاده می شود اما بهتر است حتی در منزل هم سیستم روشنایی مطلوب را داشته باشیم تا از پیامدهای منفی آن جلوگیری شود .