آموزشی

دمای رنگ نور

دمای رنگ نور :

در یک منبع نور ، برای بیان انتشار طیف نوری منابعی مانند لامپ التهابی یا سایر لامپ های مشابه می توان به دو ویژگی استناد کرد :

  1. مقدار انرژی تابشی در تمام طول موجها
  2. دمای مطلق

اما برای بیان چگونگی تابش طیف مرئی سایر منابع نورانی از کمیت دمای رنگ استفاده می شود .

دمای رنگ نور یعنی چه ؟

دمای رنگ نور یعنی توانایی منبع نور برای تابش طیفی در مقایسه با یک منبع جسم سیاه است .

مقایسه بعضی از منابع نورانی و دمای رنگ آن ها

مقایسه بعضی از منابع نورانی و دمای رنگ آن ها

می توان گفت دمای رنگ نور به نوعی بیان کننده ی گرمی و سردی طیف تابشی منبع نیز هست .

زیرا برخی طیف ها از نظر رواشناسی سرد و برخی گرم هستند .

طیف سرد در طول موج های مرئی ، کوتاه و میانی و طیف گرم بلند و میانی است .

دمای رنگ منبع نور به درجه کلوین (K°) بیان می شود و از این نظر منابع با هم قابل مقایسه هستند .

دمای رنگ با یک منبع کامل که همان منبع جسم سیاه است نیز قابل مقایسه است .

هرچه دمای رنگ منبع بالاتر باشد توان خروجی تابش منبع نیز بالاتر خواهد بود .

یکی از شاخص های مهم در انتخاب منابع نور ، درجه رنگ آنها است كه به طور استاندارد تعیین می گردد .

دمای رنگ نور از 2700 تا 6500 کلوین است و هرچه عدد بزرگتر می شود رنگ  نور سفید تر می شود .

  •  2700 تا 3200 رنگ نور آفتابی              Warm White                      مناسب برای فضاهایی که میخواهیم به غروب آفتاب نزدیک باشند
  •  4000 تا 5000 کلوین رنگ نور طبیعی     Natural White                   مناسب فضاهای آموزشی ، دانشگاهی و …
  •  5000 تا 6000 کلوین رنگ نور یخی              Cool White                  مناسب فضاهای آموزشی ، دانشگاهی و …
  •  6500 رنگ نور مهتابی                        Day White                         مناسب فضاهای صنعتی و محیط های مهیج و شاد …
دمای رنگ نور

دمای رنگ نور

 

 

 

 

نوشته های مشابه