انواع پنل بک لایت

پنل بک لایت روکار

پنل بک لایت روکار

پنل بک لایت روکار

پنل بک لایت روکار  متشکل ازتعداد زیادی ال ای دی LED که به صورت منظم بر روی آن قرارگرفته است. پنل بک لایت روکار به صورت سری، موازی، طراحی و مونتاژ شده اند. نظم و فاصله های یکسان LED های مونتاژ شده پنل بک لایت روکار روی یک سطح سبب می شود نور از آن سطح به صورت یکنواخت منتشر شود. این مونتاژ ال ای دی LED ها در روی سطح پنل بک لایت روکار سبب پخش نور یکسان می شود.

پنل بک لایت روکار از نظر ساختار تولید با پنل بک لایت توکار تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آنها در نحوه ی نصب آنهاست. در تولید پنل بک لایت روکار، دفع حرارت تولید شده توسط LED ها از طریق برد های آلومینیومی نصب شده بر روی آن صورت می گیرد. ولی این سطح آلومینیومی در پنل بک لایت روکار جهت دفع حرارت آن کافی نیست و مارا ملزم به انتقال حرارت به سطوح دیگر خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف پنل بک لایت روکار را مجددا بر روی یک صفحه آلومینیمی نصب می کنند.

پنل بک لایت روکار به دلیل انتشار نور مستقیم در یک جهت، پرتاب نور بهتری نسبت به پنل های سقفی معمولی دارند. پرتاب نور پنل بک لایت روکار به گونه ای است که با افزایش تعداد روشنایی می توانید نور سطح زمین را به حد مطلوب برسانید.

نوشته های مشابه