آموزشی

CCT چیست ؟

CCT چیست ؟

دمای رنگ نور یا (CCT) چیست ؟

دمای رنگ نور یا CCT با واحد کلوین نشان داده می شود .

هرگاه جسم سیاهی گرم می شود ، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می کند که این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می دهند.

برای مشخص کردن نورها و رنگ ها از دمای جسم سیاهی که آن را تولید می کند ، استفاده می شود.

نوری که از شیشه منشور می گذرد به لحاظ بستگی ضریب شکست به طول موج یا پاشیدگی مواد ، به رنگ های تشکیل دهنده ی آن تجزیه می شود ، مانند نور سفید که به طیف وسیع هفت رنگ خود تجزیه می گردد .

طیف نور مرئی نام بخشی از طیفی الکترومغناطیسی است که با چشم انسان قابل رویت و تشخیص است .

طول موج طیف مرئی بین 380  تا 750  نانومتر و بسامد آن بین 400 تا 700 تراهرتز است .

حساسیت چشم انسان به طول موج های مختلف الکتورمغناطیسی متفاوت است و بیشترین حساسیت را به طول موج 0.555 میکرون دارد .

چشم انسان حساسیت بالایی نسبت به طول موج دارد به طوری که در طول موج دمای 0.51 میکرون حساسیت چشم به 50% کاهش پیدا می کند .

منحنی حساسیت چشم انسان نسبت به نور مرئی بیان کننده این است که میزان حساس بودن چشم انسان با گذشت زمان با شرایط محیطی تطبیق یافته است که البته با سن انسان تغییر می کند .

دمای رنگ یا درجه حرارت رنگ که با واحد کلوین سنجیده می شود در واقع بیان کننده رنگ نور است .

پدیده ترکیب رنگ های مختلف با طول موج های متفاوت و تشکیل یک نور جدید را درجه حرارت رنگ می نامند و آن را با واحد کلوین (K) می سنجیم .

هرچه درجه کلوین بالاتر باشد نور متصاعد شده خنک تر و روشن تر خواهد بود .

به همین نحو درجه کلوین پایین تر بیانگر نورهای گرم مانند زرد و قرمز است .

لامپ های 14000 کلوین به رنگ سفید دیده می شوند و لامپ های 20.000 کلوین به رنگ آبی .

هنگامی که یک جسم سیاه را حرارت می دهیم در ابتدا رنگ آن قرمز می شود ، وقتی زمان بیشتری گرما داده شود به رنگ سفید تبدیل می شود و در انتها اشعه ماوراء بنفش ساطع می کند .

 

در نتیجه بیشترین میزان کاربرد (CCT) دمای رنگ نور از 2700 تا 6500 کلوین است هرچه عدد بزرگتر می شود رنگ  نور سفید می شود .

2700 تا 3200 رنگ نور آفتابی یا Warm White

4000 تا 5000 کلوین رنگ نور طبیعی   Natural White

  5000 تا 6000 کلوین رنگ نور Cool White

  6500 رنگ نور مهتابی Day White 

نوشته های مشابه