آموزشی

نور طبیعی بهتر است یا نور مصنوعی

نور طبیعی بهتر است یا نور مصنوعی :

به نظر شما نور طبیعی بهتر است یا نور مصنوعی ؟

1- نور طبیعی

نور طبیعی همان  نوریست که از خورشید تأمین می شود و در همه جا اولویت استفاده از این نور می باشد .

نور طبیعی دارای یک طیف سالم از رنگ ها و طول موج هایی است که برای زندگی روی زمین کاملاً مناسب هستند .

ویژگی های نور طبیعی :

  • استفاده از نور طبیعی در اولویت قرار دارد چون مضررات نور مصنوعی را نخواهد داشت .
  • بهترین گزینه برای پرورش گیاهان است.
  • نور طبیعی خود به خود تولید می شود و طیفی از رنگ ها را دارد .
  • این رنگ ها همان طیف مرئی نور هستند که ما هر روزه میبینیم .

این طیف رنگ ، در برگیرنده نور با طول موج های کوتاه و نزدیک به بنفش است، و در انتهای دیگر طول موج های بلند را در بر می گیرد که نزدیک به قرمز هستند .

به این طول موج ها، به ترتیب فرابنش و فروسرخ میگوییم ، که برای ما نامرئی هستند .

طیف کامل نور طبیعی که از منبع اولیه نور تولید می شود ، برای زندگی جانوران ، گیاهان و انسان ها بر روی زمین، بهترین گزینه است .

نور طبیعی بهتر است یا نور مصنوعی

نور طبیعی بهتر است یا نور مصنوعی

2- نور مصنوعی

از منبع نوری بجز نور خورشید تأمین می شود .

مثل لامپ ها ،چراغ ها ، پنل های ال ای دی و … که به نوع قرارگیری منبع نوری و همچنین خصوصیات آن منبع نوری مثل دمای رنگ نور ، لومن و CRI و ….. رابطه مستقیم دارد .

ویژگی های نور مصنوعی :

  • نور مصنوعی ، نوری ساخته شده به دست بشر است .
  • منابع نور مصنوعی نسل به نسل در حال پیشرفت و توسعه هستند ، در نتیجه به راحتی قابل تهیه می باشند و می توانیم با کمترین میزان مصرف برق نور مورد نظرمان را داشته باشیم .
  • یکی از مهمترین مزایای نور مصنوعی این است که می توانیم آن را برطبق نیازهایمان تنظیم و کنترل کنیم .
  • می توان شدت، مقدار ، رنگ و کیفیت نور مصنوعی را متناسب با شرایط و سلیقه خودمان انتخاب کنیم .
  • نور مصنوعی بیشتر برای تولید روشنایی در ساعات تاریکی کاربرد دارد .

اما حتی در بعضی مواقع که نور طبیعی داریم باز هم نیازمند نور مصنوعی هستیم تا روشنایی را تکمیل کند .

در نتیجه منابع مصنوعی مانند لامپ ها ، چراغ ها ، انواع پنل ها ، پرژکتور ها و …. هم بسیار حائز اهمیت هستند .

نمونه منبع نور مصنوعی - چراغ بک لایت ونوس

نمونه منبع نور مصنوعی – چراغ بک لایت ونوس