آموزشی

مقایسه منابع نوری با همدیگر

مقایسه منابع نوری با همدیگر :

مقایسه منابع نوری با همدیگر

در شرایط مختلف همیشه منبع نوری متفاوتی مورد نیاز قرار می گیرد .

به طور مثال :

در شرایطی که سقف کوتاه باشد و یا المان خاصی مورد توجه نباشد باید از شرایط چراغ هایی با زاویه استفاده کرد .

اصولاً چراغ هایی که به آن ها بک لایت گفته می شود به گونه ای طراحی می شوند تا منبع نورانی در پشت چراغ با فاصله تا صفحه ی دفیوزر قرار بگیرد .

این حالت برای توان های بالا با زاویه ی تابش باز بسیار مناسب است .

شرایط چراغ های بک لایت با توجه به فضای مناسب قرار گرفتن ماژول عموماً فضای کافی برای درایور وجود دارد .

البته گاهی طراحی این چراغ ها براساس DOB می باشد که متفاوت خواهد بود و نیازی به درایور ندارد .

در حقیقت فاصله ی کانونی است که اهمیت دارد .

چراکه در فاصله های کم منبع نوری به صورت نقطه نقطه قابل رویت است .

در چراغ های پنل ( که SMD ها در لبه های چراغ به صورت دایره ای مثل رینگ دور چراغ چیدمان می شوند ) اساسی ترین مشکل محدودیت تعداد SMD ها است .

در نتیجه میزان نوردهی هم با مشکل مواجه می شود .

ولی در چراغ های بک لایت ما به لحاظ فضای مناسب این محدودیت را نداریم و می توانیم طراحی بسیار مناسب برای بیشترین میزان لومن را داشته باشیم .

بک لایت ها به عنوان چراغ هایی قابل اطمینان در سایزهای متنوع می توانند به عنوان تأمین کننده نور مورد نیاز نقش آفرینی کنند .

 

 

نوشته های مشابه