آموزشی

مقايسه لامپ های مورد استفاده در روشنايی بيرونی

مقايسه لامپ های مورد استفاده در روشنايی بيرونی :

در این وبلاگ به بررسی لامپ هایی می پردازیم که عمدتاً در فضاهای بیرونی استفاده می شوند .

1- لامپ های بخار جیوه پر فشار :

 • توان: این لامپ ها در توان های مختلفی تولید می شوند.
 • پر کاربردترین توان های این لامپ ها عبارتند از : 125 ، 250 و 400 وات.
 • دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپ ها : نور ساطع شده از این لامپ ها در توان های مذکور، دمای حرارتی معادل 3800 تا 4000 درجه کلوین را پوشش می دهد.
 • راندمان نوری : این لامپ ها بسته به شرکت های سازنده مختلف دارای راندمان نور بین 50 تا 60 لومن بر وات می باشند.
 • طول موج نور : بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپ ها در طیف نور های با طول موج 400 تا 700 نانومتر ظاهر می شود.
 • طول عمر : طول عمر این لامپها حداکثر تا 20000 ساعت گارانتی می شود.
 • کاربرد : بیشترین کاربرد این لامپ ها در روشنایی معابر، خیابان های فرعی، پارک ها و ساختمان های صنعتی است .
مقايسه لامپ های مورد استفاده در روشنايی بيرونی

مقايسه لامپ های مورد استفاده در روشنايی بيرونی

2- لامپ های بخار سدیم پر فشار :

 • توان : این لامپ ها در توان های مختلفی تولید می شوند.
 • پر کاربردترین توان های این لامپ ها عبارتند از:70، 250 و 400 وات.
 • دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپ ها : نور ساطع شده از این لامپ ها در توان های مذکور، دمای حرارتی معادل 2050 درجه کلوین را پوشش می دهد.
 • راندمان نوری : این لامپ ها بسته به شرکت های سازنده مختلف دارای راندمان نور بین 80 تا 120 لومن بر وات می باشند.
 • طول موج نور : بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپها در طیف نورهای با طول موج 400 تا 700 نانومتر ظاهر می شود.
 • طول عمر : طول عمر این لامپها حداکثر تا 25000 ساعت گارانتی می شود.
 • کاربرد : بیشترین کاربرد این لامپ ها در روشنایی معابر ، بزرگراه ها ،خیابان های اصلی و میادین است .

3- لامپ های متال هالید :

 • توان : این لامپ ها در توان های مختلفی تولید می شوند.
 • پر کاربردترین توانه ای این لامپ ها عبارتند از: 250 و 400 وات.
 • دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپ ها : نور ساطع شده از این لامپ ها در توان های مذکور، دمای حرارتی معادل 4000 تا 4500 درجه کلوین را پوشش می دهد.
 • راندمان نوری : این لامپ ها بسته به شرکت های سازنده مختلف دارای راندمان نور بین 80 تا 90 لومن بر وات می باشند.
 • طول موج نور : بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپ ها در طیف نورهای با طول موج 400 تا 700 نانومتر ظاهر می شود.
 • طول عمر : طول عمر این لامپ ها حداکثر تا 15000 ساعت گارانتی می شود.
 • کاربرد: بیشترین کاربرد این لامپ ها در روشنایی سالن های ورزشی ، استادیوم ها ، مراکز خرید، پالایشگاه ها و ساختمانهای بزرگ تجاری است.