آموزشی

لامپهای التهابی یا رشته ای

لامپهای التهابی یا رشته ای :

لامپهای التهابی یا رشته ای اولین منبع نور مصنوعی ساخته دست بشر محسوب می شوند .

در این لامپ ها ، جریان الکتریکی از یک رشته نازک فلز تنگستن که مقاومت آن نسبت به سیم مسی بالاتر است عبور داده می شود و این فلز به شدت داغ و گداخته می شود و شروع به تابش می کند .

این بستر باید درون حبابی شیشه ای و بدون اکسیژن قرار گیرد .

لامپهای التهابی یا رشته ای

لامپهای التهابی یا رشته ای

در غیر این صورت فلز تنگستن با اکسیژن ترکیب شده و اکسید می شود .

این لامپها بر پایه ایجاد خلاء در یک حباب شیشه ای و گداخته شدن یک رشته تنگستنی ایجاد نور می کنند .

نور حاصل بسیار با کیفیت با CRI مناسب می باشد و به همین دلیل توانست سالها تأمین کننده نوری باشد .

اما به دلیل عمر کوتاه (حداکثر 1000 ساعت ) و همینطور اتلاف انرژی بسیار زیاد حدود 95 تا 99 درصد انرژی مصرفی به صورت گرما و حرارت از بین می رفت و سهم نا چیزی به انرژی نورانی که هدف اصلی ما بود تبدیل می شد، با افزایش جمعیت و کمبود منابع انرژی و همینطور گرم شدن زمین دیگر گزینه مناسبی نبود و باید جایگزینی مناسب برای آن پیدا می شد.

لامپ ها التهابی (رشته ای) در اندازه ها ، ولتاژ ها و توان های مختلف ساخته شده اند .

این لامپ ها فقط نیاز به یک BASE یا سرپیچ دارند و تجهیزات خاصی لازم ندارند به همین جهت قیمت تولید آن ها بسیار پایین است .

معمولی‌ترین لامپ‌ های رشته دار لامپ‌ های معمولی می باشند که در منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد .

نوع دیگری از لامپ‌ های رشته‌ای هم هست که به لامپ‌ های منعکس کننده معروف می‌باشند که شار را در جهت معینی افزایش می دهند .

لامپ رشته ای - منعکس کننده

لامپ رشته ای – منعکس کننده

نوع سوم این لامپ‌ ها لامپ‌ های هالوژنی می‌باشد .

در لامپ‌ های هالوژنی برای جلوگیری از تبخیر سطحی تنگستن مقدار کمی از یکی از گاز‌های هالوژن مثل ید یا برم را به داخل لامپ اضافه می‌کردند .

لامپ رشته ای - هالوژنی

لامپ رشته ای – هالوژنی

نوشته های مشابه