آموزشی

طراحی روشنایی

طراحي روشنايي :

طراحی روشنایی مناسب برای محیط های کاری

در تأمين روشنايي در طي روز مي توان از نور خورشيد كه داراي طيف كاملي بوده و سازگاري مناسبي با سيستم بينايي انسانها از لحاظ فيزيولوژيكي و رواني دارد استفاده كرد .

اما در كنار بهره مندي از نور طبیعی روز ، ميتوان از نورهای الكتريكي يا تركيبي از هر دو آنها نیز بهره گرفت .

با این کار می توانیم میزان روشنایی مورد نیازمان را تأمین و یا بهبود ببخشیم .

اما تأمین روشنایی در محیط های کاری کمی متفاوت است چراکه در این محیط ها کارهای بصری متفاوت ، بسیار زیاد انجام می شود .

بنابراین باید بهترین طراحی روشنایی را برای این مکان ها داشته باشیم .

طراحی روشنایی در محیط های کاری

طراحی روشنایی در محیط های کاری

اهداف ما از طراحي روشنايی مطلوب چیست ؟

 • كمك و تسهيل در انجام كار
 • ايجاد يك محيط مناسب براي فرد
 • كاهش حوادث احتمالي در محيط كار
 • از بين بردن عوارض و استرس های روانی
 • كاهش بيماري يا ناراحتي هاي چشمی
 • افزايش بهره وري

شرایط یک روشنایی مطلوب چیست ؟

روشنایی مطلوب می بایست مطابق با استاندارد هاي پيشنهادي تعریف شود .

بطور مثال :

روشنايی برای راهروها بين 100 تا 150 لوكس و براي دفاتر تايپ و ماشين نويسی 300 تا 600 لوكس باشد .

ویژگی های روشنایی مطلوب برای محیط کاری :

 • منابع روشنايي مورد استفاده جهت تأمين روشنايی می بایست داراي رنگ دهي مناسب باشند .

اين عامل با رنگ دهي نور روز كه عدد 100 در نظر گرفته مي شود مقايسه مي گردد .

بطور مثال لامپ های رشته ای مورد استفاده در منازل رنگ دهي حدود 100 و لامپ های جيوه ای رنگ دهي حدود 24 دارند .

 • عدم وجود سايه روشن در محل ديد فرد يا محيط كار
 • عدم ايجاد فشارهای چشمی سوزش يا سردرد براي فرد در محيط كار
 • نبود تلاش اضافی از سوي فرد براي ديدن سطح كار كه پيامد آن بوجود آمدن وضعيت های نامطلوب بدنی و دردهای كمری و گردنی می باشد .
 • عدم قرارگيري منابع روشنايي درناحيه ديد مستقيم فرد
 • نبود سطوح انعكاس دهنده مزاحم در ناحيه ی ديد فرد در محيط كار