آموزشی

روشنایی در محیط کار

روشنایی در محیط کار :

روشنایی در محیط کار

یکی از مهمترین حواس انسان حس بینایی است .

در دوران قدیم مردم بیشتر اوقات خود را در فضای باز می گذارند و از نور خورشید استفاده می کردند .

ولی امروزه با پیشرفت صنعت و افزایش فعالیت انسان در شیفت های مختلف ، انسان بیشتر اوقات خود را در محیطی می گذراند که حتی در طی روز با نور مصنوعی روشن می شوند .

بنابراین طراحی صحیح سیستم روشنایی جهت تأمین نور کافی اهمیت خاص پیدا می کند .

در غیر این صورت اثرات سوء آن به صورت خستگی چشم ، سر درد ، نقص بینایی و افزایش حوادث ناشی از کمبود نور یا درخشندگی و چشم زدگی ظاهر می شود .

بطور کلی روشنایی خوب بازدهی و راندمان کار کار را بالا می برد .

از این رو تأمین صحیح روشنایی ، وظیفه ای سنگین می باشد .

با توجه به نکات بالا ، یک کارفرما بایستی بداند هزینه ای را برای تأمین روشنایی مناسب در کارگاه اختصاص دهد .

اثرات روشنایی :

تاثیرات روشنایی به میزان زیادی و کمی نور وابسته است .

اما عمده ی مشکلات از کمبود میزان روشنایی است .

اثرات کم بودن نور چیست ؟

خستگی فکری :

اگر کوشش فکری در محیط کم نور بمدت طولانی انجام بگیرد باعث خستگی فکری در شخص می شود .

خستگی چشم :

اگر اجسامی که فرد در محل کار با آنها سرو کار دارد در معرض نور کم قرار گیرند ، فرد سعی می کند با نزدیک کردن چشم به جسم یا با آوردن جسم به نزدیک چشم و فشار بر ماهیچه های چشم کار را انجام دهد .

اینکار کاملاً اشتباه است و این عمل باعث خستگی چشم می شود .

معمولاً زیاد بودن روشنایی در کارگاه ها و محیط های کاری کمتر مشاهده می شود .

بیشتر مشکلاتی که برای کارمندان در محیط کار پیش می آید ناشی از کمبود نور و روشنایی است .