آموزشی

کاربردهای رنگ نور آبی

کاربردهای رنگ نور آبی :

کاربردهای رنگ نور آبی

رنگ آبی را باید سرد ترین رنگ طیف نور مرئی دانست.

این رنگ نور علیرغم دمای رنگ نور و انرژی بالایی که دارد،به علت شباهت آن به رنگ دریا و آسمان به صورت روانی رنگی سرد قلمداد می گردد.

پس رنگ آبی ، رنگ سردی است و لذا در انسان حالت سرما را تشدید می کند.

پس برای محیط های گرم و آرامبخش مانند اتاق های نشیمن یا اتاق خواب کاربردی ندارد .

نور آبی را باید در مکان هایی استفاده کرد که نیاز به احساس آرامش یا احساس سرما داریم .

نور آبی خالص رنگی قوی دارد لذا استفاده از رنگ خالص آبی در ابعاد وسیع ممکن است خسته کننده و غیر قابل تحمل باشد .

برای استفاده از نور آبی بهتر است آن را به صورت ترکیبی با رنگ های دیگر استفاده کنیم .

دقیقاً مانند ترکیبی که در آسمان میبینید ، ترکیب رنگ آبی با زرد و سفید و … .

روانشناسی رنگ نور آبی

روانشناسی رنگ نور آبی

نور آبی اگر به صورت پس زمینه و به مقدار کم مورد استفاده قرار گیرد،می تواند باعث تقویت تاثیر نور های دیگر شود، چرا که نوری به شدت سرد است و سرمای آن باعث می شود رنگ های دیگر (خصوصا رنگ های گرم) به خوبی جلوه کنند.

برای اتاق کار یا مطالعه رنگ نور آبی بسیار ایده آل است ، اما بهتر است از رنگ نور زرد هم به عنوان مکمل استفاده کرد، زیرا رنگ زرد ذهن را تحریک می کند و اثر مطلوبی دارد.

از نور آبی همچنین می توان در آب نما ها استفاده کرد.البته باز هم توصیه می شود کمتر از رنگ خالص آن استفاده کرد و بهتر است از ترکیب آن با کمی سبز یا سفید استفاده کرد.

رنگ آبی رنگی است که در موجودات زنده به ندرت دیده می شود،یا به هنگام مریضی ایجاد می گردد.

پس استفاده از ترکیبات رنگی آبی بر روی موجودات زنده و یا در شرایط خاص ممکن است باعث ایجاد حس فساد یا مریضی شود،یا حتی باعث ایجاد حس بی روحی و وحشت گردد.