آموزشی

امنيت اجتماعی و نقش بازدارنده روشنايی

امنيت اجتماعی و نقش بازدارنده روشنايی :

امنيت اجتماعی و نقش بازدارنده روشنايی در مقابل جرم و جنايت در محيط شهری

امنيت اجتماعی و به طور كل امنيت، ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت و ساز شهری دارد .

یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تأمین کننده امنیت و فضای نامناسب از بین برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب ها و معضلات اجتماعی است .

فضاهای نامناسب شهری ، فضاهای بی دفاع ، محلات نا امن ، شهر هایی با معماری صرفاً مردانه همه و همه از عوامل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی هستند که یکی از اصول مهم اصلاح این فضاها ، استفاده از نورپردازی و طراحی روشنایی مناسب جهت آن مکان است .

امروزه امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست .

آسیب های اجتماعی هم از مهم ترین پیامد های مختلف امنیت به شمار می روند .

در این میان فضاهای شهری از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاری های اجتماعی اجتماعی در بستر آن ها به وقوع می پیوندد .

در حال حاضر زنان از هر قشر و طبقه ای با هر نوع پوشش و آرایشی که در سطح شهر ظاهر شوند در زمینه حمل و نقل و جابجایی در شهر با مشکلاتی روبرو هستند .

این مسائل هم برای آن دسته از زنانی است که دارای وسیله نقلیه شخصی هستند و هم آن دسته از آن ها که از وسایل نقلیه شهری و عمومی استفاده می کنند .

برای مثال :

عدم وجود روشنایی متناسب و کافی برای مکان هایی مثل ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در شب و ساعات تاریکی خیابان ها (6 تا 10 شب) .

این موضوع یکی از عوامل مهم در ایجاد عدم آرامش و امنیت خصوصاً بانوان از وسایل حمل و نقل عمومی می گردد .

برخی شرایط فنی در مناطق شهری می تواند نسبت به افزایش و کاهش جرایم و مشکلات پی در پی رابطه مستقیم داشته باشد یا اینکه وجود برخی ساز و کارها مانع بزهکاری می شود .

حتی در بررسی های انجام شده توسط تیم های نورپردازی اثبات شده که خیابان ها و معابر تاریک و کم نور محل مناسبی برای مزاحمت ها ، تعرضات و … هستند .

اینجاست که نور کافی و مناسب می تواند نقش بازدارنده را به خوبی ایفا کند .

 

 

نوشته های مشابه