آموزشی

اصطلاحات نورپردازی و روشنایی

اصطلاحات مربوط به نورپردازی و روشنایی :

1- لومن (LM) :

لومن واحد اندازه گیری یک واحد نوری می باشد .

هرجا شار نوری را جستجو کنیم واحد آن لومن است .

برای میزان روشنایی هر منبع نورانی مثل لامپ ، چراغ و پرژکتور و ….. میزان روشنایی یا همان شار نوری بر اساس لومن تعریف می شود و نه وات .

تعریف علمی لومن (LM) ، واحد شار نوری است که از یک چشمه نقطه ای به شدت یک کاندلا داخل مخروطی به زاویه یک استرادیان پخش می شود .

2- لوکس (LUX) :

واحد استاندارد روشنایی در SI ، لوکس است .

یک لوکس برابر با یک لومن بر واحد متر مربع است ، لوکس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک می شود مورد استفاده قرار می گیرد .

این واحد وات بر متر مربع است ، اما در لوکس هر موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می شود .

تابع درخشندگی یا منحنی حساسیت چشم یا تابع بازده نوری یک تابع منفی است که میانگین حساسیت چشم انسان ها به نور را در طول موج های مختلف مشخص می کند .

 3- CRI (شاخص کیفیت رنگ) :

مخفف Color Rendering Index است و واحد آن با درصد (%) بیان می شود .

با علامت Ra و بین  0 تا  100 درجه بندی می شود .

به طور کلی CRI واحدی است برای نشان دادن کیفیت یک منبع نوری در قدرت تفکیک رنگ های مختلف از طیف رنگ .

4- دمای رنگ نور (CCT) :

واحد دمای رنگ نور کلوین است .

هرگاه جسم سیاهی گرم می شود ، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می کند که این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می دهند.

برای مشخص کردن نورها و رنگ ها از دمای جسم سیاهی که آن را تولید می کند ، استفاده می شود.

نوری که از شیشه منشور می گذرد به لحاظ بستگی ضریب شکست به طول موج یا پاشیدگی مواد ، به رنگ های تشکیل دهنده ی آن تجزیه می شود ، مانند نور سفید که به طیف وسیع هفت رنگ خود تجزیه می گردد .

5- زاویه تابش :

به زاویه تابش (Beam Angle) می گویند و واحد آن درجه (o) است .

زاویه بین دو خط فرضی است که در صفحه عبوری از محور پرتو در نظر گرفته می شود که این خطوط از روی نقاطی می گذرند که شدت نور در آن نقطه 50% شدت نور در محیط پرتو است .

این دو خط فرضی که در حقیقت اضلاع زاویه تابش نام دارد و آن نقطه ، مرکز سطح جلویی لامپ است .

به عبارت دیگر اضلاع زاویه تابش در جایی قرار دارند که شدت نور 50% شدت نور محور پرتو است .

تمامی چراغ ها و لامپ ها دارای زاویه تابش مشخص هستند .

هرچقدر زاویه تابش بزرگتر باشد میزان وسیعی را روشن خواهد کرد و به اصطلاح در تاًمین روشنایی نور محیطی کاربرد دارد و هرچقدر زاویه کوچکتر باشد نور تاًکیدی را ایجاد می کند .

6- طول عمر :

واحد طول عمر ساعت (h) است .

معمولاً در LED بالای 10.000  ساعت حداقل کارکرد می باشد .

یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در زمان خرید هر منبع نورانی مثل چراغ ، لامپ و ….. می باشد .

7- دمای کارکرد :

با دو عدد بیان می شود که بیشینه (Maximum) و کمینه (Minimum)  هستند .