آموزشی

اثرات مضر ناشی از اشعه های فرابنفش و مادون قرمز

اثرات مضر ناشی از اشعه های فرابنفش و مادون قرمز :

آیا از اثرات مضر ناشی از اشعه های فرابنفش و مادون قرمز مطلع هستید ؟

این تنها نور نیست که مسئول خسارت های وارد شده به آثار هنری است بلکه اشعه های فرابنفش و مادون قرمز نیز باعث زیان های زیادی می شوند .

برای جلوگیری از برخورد این اشعه های مضر به آثار هنری معمولاً از فیلتر ها یا وسایل جانبی دیگر استفاده می کنند .

این فیلترها یا وسایل جانبی باعث کاهش شار نوری می شوند .

طیف منابع نوری ال ای دی اشعه های مضر را در بر نمی گیرد .

به همین دلیل این منابع نوری کاربرد زیادی در نورپردازی آثار تاریخی . هنری دارند .

 

اثرات مضر ناشی از اشعه های فرابنفش و مادون قرمز

اثرات مضر ناشی از اشعه های فرابنفش و مادون قرمز

انواع آسیب هایی که نور مرئی و اشعه فرابنفش می تواند به وجود بیاورد عبارتند از :

  • تغییر رنگدانه ها
  • ترک خوردن رنگ ها و دیگر موارد به کار رفته
  • از دست رفتن مقاومت مکانیکی الیاف پارچه ها
  • از دست رفتن مقاومت مکانیکی الیاف قاب های چوبی
  • پوسته پوسته شدن و نابودی لایه های نقاشی
  • زرد شدن کاغذها

این آسیب ها در بازه طول موج های 380 تا 500 نانومتر به وجود می آیند .

انواع آسیب هایی که نور مرئی و اشعه مادون قرمز می تواند به وجود بیاورد عبارتند از :

  • انبساط حرارتی ساختار آثار هنری
  • ایجاد تنش های مکانیکی
  • کاهش رطوبت مواد و خشک کردن آن ها

این آسیب ها در بازه ی طول موج های بالاتر از 700 نانومتر به وجود می آیند .

پس بهترین گزینه که هم بتوانیم از آثار هنری محافظت کنیم و هم زیبایی آن ها را به نمایش بگذاریم استفاده از منابع نوری ال ای دی است .

 

نوشته های مشابه